ข้อมูล eBook

ชื่อ: การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

ผู้แต่ง: อ.อร่าม ตันติโสภณวนิช

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา