ข้อมูล eBook

ชื่อ: จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง: อ.สายฝน สาระผล

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา