ข้อมูลวีดีโอ

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ประดิษฐ์รถกวาดขยะต้นแบบ

หมวด: การศึกษา

เนื้อหา