ข้อมูลวีดีโอ

ติวเคมี สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา

หมวด: การศึกษา

เนื้อหา

รายละเอียดเนื้อหา

  • พื้นฐานเคมี และสารรอบตัว ,การแยกสาร
  • การแยกสาร,การเปลี่ยนของสาร และน้ำเพื่อชีวิต
  • การเปลี่ยนของสาร และน้ำเพื่อชีวิต
  • ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์
  • ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์
  • ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์
  • สารละลาย กรดเบส
  • สารละลาย กรดเบส
  • อะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี
  • อะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี

||||