ข้อมูลวีดีโอ

ติวชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา

หมวด: การศึกษา

เนื้อหา

ชื่อคอร์ส : วิชาชีววิทยา สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม

จุดเด่นของคอร์สนี้

เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น ครอบคลุมเนื้อหาระดับ ม.ต้น วิธีวิเคราะห์คำถาม เข้าใจได้ง่าย นำไปใช้สอบได้จริง อัพเกรด หรือเพิ่มคะแนน ได้ในระยะเวลาสั้นๆ

||||